به کلینیک دندانپزشکی دکتر سید مسعود فرجادی خوش آمدید

جراحی های دندانی

جراحی دندان شامل هرگونه جراحی درمانی با هدف تصحیح وضعیت دندان‌ها است که متداول‌ترین جراحی‌های دندانی عبارتند از:
1- جراحی‌های Endodontic‏( داخل دندانی)
2- جراحی‌های Prosthodentic‏ (کاشت قطعات مصنوعی دندان)